Quản lý hồ sơ

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Hướng dẫn : Nhập họ tên,số CMND đã được đính kèm trong hồ sơ,để tìm thông tin toàn bộ hồ sơ bạn đã nộp.
Họ và tên :
Số CMND :

HƯỚNG DẪN TRẢ HỒ SƠ

  • Bước 1: Đến gặp cán bộ một cửa đơn vị tiếp nhận hồ sơ.
  • Bước 2: Thanh toán phí dịch vụ.
  • Bước 3: Rút hồ sơ đã hoàn thành.

HƯỚNG DẪN TRẢ HỒ SƠ TẠI NHÀ

  • Bước 1: Click vào mã hồ sơ có trạng thái Hoàn thành.
  • Bước 2: Đăng kí địa chỉ nhận hồ sơ.
  • Bước 3: Nhận hồ sơ và thanh toán phí dịch vụ.