TRA CỨU HỒ SƠ

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ QUA SMS

  • Bước 1: Nhắn tin nội dung là số biên nhận cần tra cứu
  • Bước 2: Gởi đến số 1900......
  • Bước 3: Nhận trả lời

HƯỚNG DẪN TRA CỨU BẰNG ĐIỆN THOẠI

  • Bước 1: Gọi điện đến số 1900......
  • Bước 2: Làm theo hướng dẫn
  • Bước 3: Nhận trả lời kết quả