Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị: Huyện Bạch Long Vỹ
Ngày thángHồ sơ đã nhậnHồ sơ đã trảHồ sơ trả đúng hạn