CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VSAT THỰC PHẨM

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VSAT THỰC PHẨM

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ: (*)Đơn vị thụ lý chưa được lựa chọn
5526|files/capt/mypng1529410084.png-5526|files/capt/mypng1529410084.png
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Kính gửi:

Cơ sở: được thành lập ngày:

Trụ sở tại:

Điện thoại: Fax:

Giấy phép kinh doanh số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Loại hình sản xuất, kinh doanh:

Công suất sản xuất, năng lực phục vụ:

Số lượng công nhân viên: Cố định: Thời vụ:

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh):

Xin trân trọng cảm ơn.

CHỦ CƠ SỞ
(ký tên , đóng dấu)

Công dân nộp các giấy tờ kèm theo bao gồm:
Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm Biểu mẫu
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có). 1
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
  • Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
  • Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
1
- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu). 1 Tải về
- Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 1
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 1
- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP. 1

MÃ KIỂM TRA :
(*)