Sở Văn hóa - Thể thao

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Văn hóa - Thể thao

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3822616 – 0225.3847036 – 0225.3852720
Fax: 0225.3822616 – 0225.3832363 – 0225.3852722
Email cơ quan: sovhtt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=vhtt

BẢN ĐỒ