Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Cấp phép khai thác khoáng sản LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN ĐỊA CHẤT 3 1302 006
2 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 3 1301 011
3 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 026
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 025
5 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 004
6 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 3 1301 038
7 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 003
8 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 002
9 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 010
10 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 028

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3822058
Fax: 0225.3822058
Email cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn
Website: http://sotnmt.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ