Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (quận/huyện)

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện

Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (quận/huyện)

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
ĐƠN VỊ THỤ LÝ HỒ SƠ: (*)Đơn vị thụ lý chưa được lựa chọn
4491|files/capt/mypng1529410236.png-4491|files/capt/mypng1529410236.png
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình riêng lẻ ở đô thị)

 

Kính gửi:

 

1. Tên chủ đầu tư: 

- Người đại diện    Chức vụ:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số nhà:  Đường   Phường (xã)  

- Tỉnh, thành phố:

- Số điện thoại:

2. Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số  Diện tích m2.

- Tại: Đường:

- Phường (xã) Quận (huyện)

- Tỉnh, thành phố

- Nguồn gốc đất  

3. Nội dung xin phép:

- Loại công trình:  Cấp công trình:

- Diện tích xây dựng tầng 1: m2.

- Tổng diện tích sàn:   m2.

- Chiều cao công trình: m.

- Số tầng:

4. Đơn vị hoặc người thiết kế:

- Địa chỉ  

- Điện thoại

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế :

- Địa chỉ: .  Điện thoại

- Giấy phép hành nghề số  : cấp ngày

6. Phương án phá dỡ, di dời :

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:   tháng.

8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm Biểu mẫu
Tập tin file đính kèm Không giới hạn

MÃ KIỂM TRA :
(*)