Sở Xây dựng

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2 1704 001
2 Cấp phép quy hoạch xây dựng LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3 1704 001
3 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2 1704 002
4 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2 1704 003
5 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ 2 1706 001
6 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2 1701 003
7 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
8 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
9 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bđs LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2 1701
10 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2 1701 002

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842088
Fax: 0225.3823167
Email cơ quan: soxd@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soxd@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/soxaydung

BẢN ĐỒ