Sở Văn hóa - Thể thao

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Văn hóa - Thể thao

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
21 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
22 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
23 (QĐ846)Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 3
24 (QĐ846)Tiếp nhận thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé thu tiền tại các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát. LĨNH VỰC VĂN HÓA 3
25 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích LĨNH VỰC VĂN HÓA 4 1601 002
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích LĨNH VỰC VĂN HÓA 4 1601 011
27 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
28 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật LĨNH VỰC VĂN HÓA 3 1601 001
29 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích LĨNH VỰC VĂN HÓA 4 1601 022
30 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LĨNH VỰC VĂN HÓA 3 1601 016

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3822616 – 0225.3847036 – 0225.3852720
Fax: 0225.3822616 – 0225.3832363 – 0225.3852722
Email cơ quan: sovhtt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sovhtt@haiphong.gov.vn
Website: www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=vhtt

BẢN ĐỒ