Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
21 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 023
22 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 018
23 Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 031
24 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 3 1301 017
25 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 019
26 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 020
27 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 021
28 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 030
29 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 029
30 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 011

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3822058
Fax: 0225.3822058
Email cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn
Website: http://sotnmt.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ