Sở Tài nguyên và Môi trường

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
11 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất áo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 006
12 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 007
13 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 005
14 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 008
15 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 033
16 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 009
17 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 001
18 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 024
19 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 013
20 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 2 1301 015

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: số 275 Lạch Tray – Ngô Quyền
Điện thoại: 0225.3822058
Fax: 0225.3822058
Email cơ quan: sotnmt@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_sotnmt@haiphong.gov.vn
Website: http://sotnmt.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ