Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 2 Đinh Tiên Hoàng – Hồng Bàng
Điện thoại: 0225.3842808
Fax: 0225.3823966
Email cơ quan: soldtbxh@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_soldtbxh@haiphong.gov.vn
Website: http://soldtbxh.haiphong.gov.vn

BẢN ĐỒ