Sở Công Thương

Tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Công Thương

Năm 2018

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày) Mã lĩnh vực Mã thủ tục hành chính
1 (QĐ846)Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 3
2 (QĐ846)Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 3
3 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3 0211 013
4 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 3 0211 010
5 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 2 0211 009
6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH LĨNH VỰC QUẨN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN Ở NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2 0207 001
7 Phê duyệt đề án khuyến công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2 0201 004
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2 0201 002
9 Thủ tục Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 3 0201 001
10 Xác nhận ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG 2 0201 003

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 9 - Lạch Tray- Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3846719 – 0225.3700581
Fax: 0225.3845794 – 0225.3858796
Email cơ quan: socongthuong@haiphong.gov.vn
Email tiếp dân: tiepdan_socongthuong@haiphong.gov.vn
Website: http://haiphong.gov.vn/socongthuong

BẢN ĐỒ