Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:    

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại nơi cấp chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động). 

- Giải quyết TTHC:

+ Người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (chứng chỉ) bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp chứng chỉ sẽ được cấp lại theo số hiệu chứng chỉ đã cấp.

+ Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi cấp chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này (bản chính);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);

+ 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu Giấy chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện::

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ sở được phép đào tạo lái xe ô tô và cơ sở đào tạo người điều khiển xe máy chuyên dùng có đủ điều kiện hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng ban chuyên môn

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

* Phí và lệ phí: 30.000 đồng

* Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Người có Chứng chỉ bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp Chứng chỉ sẽ được cấp lại theo số hiệu Chứng chỉ đã cấp.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Chứng chỉ theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 của Thông tư này (bản chính);

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản photocopy);

+ 03 ảnh màu kích thước 2x3cm chụp không quá 06 tháng, kiểu Giấy chứng minh nhân dân.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:    

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cá nhân nộp hồ sơ đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ tại nơi cấp chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động). 

- Giải quyết TTHC:

+ Người có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (chứng chỉ) bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp chứng chỉ sẽ được cấp lại theo số hiệu chứng chỉ đã cấp.

+ Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nơi cấp chứng chỉ lần đầu hoặc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng (nếu cơ sở đào tạo đã cấp chứng chỉ không còn hoạt động).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.