Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Đơn vị: 
Sở Văn hóa - Thể thao
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC VĂN HÓA
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ văn hóa.

Bước 3:  Phòng Nghiệp vụ văn hóa xem xét hồ sơ trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép. Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì Phòng Nghiệp vụ văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thẩm định để tiến hành thẩm định

 Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm phải làm lại thủ tục xin cấp phép.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hóa và Thể thao trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012);

b) Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

c) Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

d) Bản sao các giấy tờ sau:

Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam).

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

đ) Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết:  07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì thời hạn tối đa là 10  ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao

- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Văn hóa và Thể thao

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam.

* Phí, lệ phí: Nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm cấp phép.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012);

b) Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

c) Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

d) Bản sao các giấy tờ sau:

Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam).

Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

đ) Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm trong các trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Số 18 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ văn hóa.

Bước 3:  Phòng Nghiệp vụ văn hóa xem xét hồ sơ trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép. Trường hợp cần thành lập Hội đồng thẩm định thì Phòng Nghiệp vụ văn hóa tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thẩm định để tiến hành thẩm định

 Sau khi được cấp phép, nếu có thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép, tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm phải làm lại thủ tục xin cấp phép.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân tổ chức triển lãm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao

Trường hợp không cấp giấy phép Sở Văn hóa và Thể thao trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2013.