ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Đơn vị: 
Sở Công Thương
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương ra Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại. Đối với trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
 1. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại theo mẫu
 2. Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu
 3. Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng.
 4. Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại (nếu có)..
 5. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có).
 6. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết

 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công thương.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.

Lệ phí

 • Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại theo Mẫu KM-2 của Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại- Bộ Tài chính;
 • Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu KM-3 của Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại- Bộ Tài chính;

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.
 2. Không được phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trong cùng một chương trình khuyến mại.
 3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết rõ ràng, nhanh chóng các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại (nếu có).
 4. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 5. Không được lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm của khách hàng để thực hiện khuyến mại nhằm phục vụ cho mục đích riêng của bất kỳ thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân nào.
 6. Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.
 7. Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông) để khuyến mại.
 8. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.
 9. Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền .
 10. Giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hoá hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.
  • Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 11. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.
 12. CChương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng phải tuân thủ các quy định sau đây:
  • Vé số dự thưởng phải có hình thức khác với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số của nhà nước để làm kết quả xác định trúng thưởng;
  • Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số phát hành, số lượng giải thưởng, giá trị từng loại giải thưởng, địa điểm phát thưởng, thời gian, địa điểm mở thưởng và các nội dung liên quan quy định tại Điều 97 Luật Thương mại;
  • Việc mở thưởng chỉ áp dụng cho các vé số đã được phát hành.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
 • Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/8/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
 • Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ:

 1. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại theo mẫu
 2. Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu
 3. Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng.
 4. Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại (nếu có)..
 5. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có).
 6. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.
 • Bước 2: Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Công Thương ghi Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
 • Bước 3: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương ra Văn bản xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại. Đối với trường hợp không đủ điều kiện, Sở Công Thương có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Công Thương.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
 • Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06/8/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;
 • Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 của Bộ Thương Mại - Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.