ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH

Đơn vị: 
Sở Kế hoạch và Đầu Tư
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
 • Chủ hộ kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 • Danh sách các cá nhân góp vốn (trường hợp hộ kinh doanh do một số cá nhân góp vốn thành lập)

Thời hạn giải quyết

 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Lệ phí

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh: 30.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Người đại diện đăng ký kinh doanh là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm
 • Không sử dụng quá mười lao động
 • Chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác hoặc là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác
 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Chủ hộ kinh doanh xuất trình Giấy chứng minh nhân dân

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
 • Thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
 • Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006
 • Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân/ đại diện nhóm cá nhân/ đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
 • Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
 • Danh sách các cá nhân góp vốn (trường hợp hộ kinh doanh do một số cá nhân góp vốn thành lập)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và trao Giấy biên nhận
 • Chủ hộ kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
 • Thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
 • Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2006/BKH ngày 19/10/2006
 • Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.