CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Đơn vị: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người sử dụng lao động  nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

+ Bước 3: nhận giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc phía đối tác Việt Nam (Mẫu số 4).

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài bao gồm:

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

+ Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và có dán ảnh của người nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

+ Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Riêng đối với cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó.

+ 02 (hai) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ:          01  bộ.

d) Thời hạn giải quyết:  5 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – TB&XH

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: 400.000 đồng.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài (mẫu số 1).

+ Bản lý lịch tự thuật  của người nước ngoài (mẫu số 2).

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (mẫu số 4).

k) Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 34/2008/NĐ – CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 25/3/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Thông tư số: 08/2008/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ – CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 10/6/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.  

HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc phía đối tác Việt Nam (Mẫu số 4).

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài bao gồm:

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

+ Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và có dán ảnh của người nước ngoài;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

+ Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Riêng đối với cầu thủ bóng đá thì phải có bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu liền trước đó.

+ 02 (hai) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ:          01  bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

a) Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người sử dụng lao động  nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép lao động. Trường hợp không cấp giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

+ Bước 3: nhận giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Sở lao động – Thương binh và Xã hội.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

+ Nghị định 34/2008/NĐ – CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 25/3/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

+ Thông tư số: 08/2008/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 34/2008/NĐ – CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ban hành ngày 10/6/2008, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.