CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM XÃ, TRẠM Y TẾ CẤP XÃ, Y TẾ CƠ QUAN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

-  Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ

- Thư ký thẩm định HS nếu đủ theo quy định xin lịch trưởng Đoàn thẩm định để thẩm định tại cơ sở

- Hồ sơ không đạt vì do nào đó, thư ký viết rõ vào biên bản trả lại HS không đủ điều kiện

- Thẩm định đủ điều kiện viết vào biên bản các thành viên ký và trình Giám đốc cấp phép hoạt động

- Cơ sở nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện:

- Cơ sở khi đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép hoạt động gửi Hồ sơ về Sở Y tế:

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề của người cịu trách nhiệm chuyên môn

+ Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề của người làm chuyên môn tại phòng khám và hợp đồng lao động của người phụ trách với người làm chuyên môn 

+ Danh sách người làm chuyên môn

+ Bản kê khai trang thiết bị của phòng khám

+ Bản kê khai cơ sở vật chất phòng khám

+ Các giấy tờ liên quan khác:  HĐ xử lý rác thải, PCCC, 

- Số lượng: 01 bộ 

Thời gian giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở xin cấp giấy phép hoạt động 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động

Phí thẩm định +Lệ phí cấp phép: 3.450.000

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản cam kết;

- Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.    

Yêu cầu, điều kiện TTHC:

- Có Quyết định thành lập đối với cơ sở

- Có các giấy tờ liên quan đến cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, cơ sơ vật chất, nhân lực quy định tại  Điều 36,37 Thông tư 41/ TT-BYT 

Căn cứ pháp lý của TTHC: 

-  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.

-  Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011

-  Thông tư 41/2011/TT-BYT 


HỒ SƠ CẦN NỘP

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề của người cịu trách nhiệm chuyên môn

+ Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề của người làm chuyên môn tại phòng khám và hợp đồng lao động của người phụ trách với người làm chuyên môn 

+ Danh sách người làm chuyên môn

+ Bản kê khai trang thiết bị của phòng khám

+ Bản kê khai cơ sở vật chất phòng khám

+ Các giấy tờ liên quan khác:  HĐ xử lý rác thải, PCCC, 

- Số lượng: 01 bộ 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

- Cơ sở được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

-  Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ

- Thư ký thẩm định HS nếu đủ theo quy định xin lịch trưởng Đoàn thẩm định để thẩm định tại cơ sở

- Hồ sơ không đạt vì do nào đó, thư ký viết rõ vào biên bản trả lại HS không đủ điều kiện

- Thẩm định đủ điều kiện viết vào biên bản các thành viên ký và trình Giám đốc cấp phép hoạt động

- Cơ sở nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện:

- Cơ sở khi đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý xin cấp giấy phép hoạt động gửi Hồ sơ về Sở Y tế:

CĂN CỨ PHÁP LÝ

-  Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.

-  Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011

-  Thông tư 41/2011/TT-BYT