Cấp phép chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố .

Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký.

Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.

Bản chính bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những côngtrình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc Giám sát thi công

xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghềnghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề.

Kết quả thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề

Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

xây dựng công trình: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành giám sát thi công xây dựng công trình;

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong họat động xây dựng.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

+ Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định.

* Đối với những người có trình độ đại học:

- Phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký;

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình

3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực;

- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp v giám sát thi công xây dựng.

* Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp:

- Phải có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp,

- Đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực;

- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp v giám sát thi công xây dựng

Chứng chỉ này chỉ được dùng để thực hiện giám sát đối với công trình cấp IV.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ nộp thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

Công văn số 8580/BTC-CST ngày 02/7/2005 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát thi công xây dựng công trình.

HỒ SƠ CẦN NỘP

-Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

-03 ảnh mầu cỡ 3 x 4 chụp trong năm xin đăng ký.

-Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề.

-Bản chính bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những côngtrình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc Giám sát thi công

-xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của các Hội nghềnghiệp.

-Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố.

Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

* Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận – trả hồ sơ của Sở Xây dựng

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ nộp thu và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng.

- Công văn số 8580/BTC-CST ngày 02/7/2005 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư và giám sát thi công xây dựng công trình.