Cấp mới Giấy phép lái xe

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cơ sở đào tạo nghề lái xe nộp hồ sơ đăng ký xin cấp mới giấy phép lái xe đến Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ theo quy định sẽ làm các bước kế tiếp trình Giám đốc Sở ký Quyết định trúng tuyển để cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời trực tiếp nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được gửi qua đường công văn. Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách thí sinh trúng tuyển đề nghị được cấp giấy phép lái xe;

+ Danh sách thí sinh vắng, trượt sát hạch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe
* Phí, lệ phí: 135.000 đồng/ giấy phép
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
Phụ lục 24b ban hành kèm theo Thông  tư số 58/2015/TT-BGTVT.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp giấy phép lái xe đúng hạng đã trúng tuyển.

- Căn cứ quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch, Giám đốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012, sửa đổi Thông tư số 76/2004-TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:

Danh sách thí sinh trúng tuyển đề nghị được cấp giấy phép lái xe;

+ Danh sách thí sinh vắng, trượt sát hạch.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện: 
- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Cơ sở đào tạo nghề lái xe nộp hồ sơ đăng ký xin cấp mới giấy phép lái xe đến Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ theo quy định sẽ làm các bước kế tiếp trình Giám đốc Sở ký Quyết định trúng tuyển để cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời trực tiếp nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Hồ sơ được gửi qua đường công văn. Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Thông tư 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012, sửa đổi Thông tư số 76/2004-TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ