Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Người có giấy phép lái xe quốc tế bị mất hoặc hư hỏng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế và trả hồ sơ cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định.

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe (với trường hợp GPLX bị hỏng), hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại; sau 02 tháng đối với trường hợp bị mất.

* Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.

* Phí, lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.

* Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu;
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Cấp lại đối với trường hợp giấy phép lái xe quốc tế bị mất hoặc hư hỏng, cá nhân lập đơn đề nghị cấp lại theo mẫu quy định.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp giấy phép lái xe quốc  tế;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012  sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định.

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe (với trường hợp GPLX bị hỏng), hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Người có giấy phép lái xe quốc tế bị mất hoặc hư hỏng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế và trả hồ sơ cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp giấy phép lái xe quốc  tế;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012  sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.