Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:
+ Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì thông báo thời gian kiểm tra.
+ Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra để cấp giấy phép.
* Cách thức thực hiện:
 Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái Sở GTVT.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
+ Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);
+ Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý dạy nghề tại địa phương.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
* Phí, lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, đội ngũ giáo viên, xe tập lái, sân tập lái bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định như sau:
 - Hệ thống phòng học chuyên môn;
 + Phòng học chuyên môn bảo đảm diện tích tối thiểu 50 m2;
 + Cơ sở đào tạo lái xe mô tô hai bánh các hạng A1, A2 phải có 01 phòng học chung Pháp luật giao thông đường bộ và Kỹ thuật lái xe.
 - Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ
 + Có thiết bị nghe nhìn (màn hình, máy chiếu), tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình; có trang bị máy vi tính và cài đặt phần mềm học và sát hạch lý thuyết do Tổng cục Đường bộ Việt Nam chuyển giao.
- Tiêu chuẩn chung giáo viên dạy lái xe
+  Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;
+ Có đủ sức khoẻ theo quy định;
+ Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, trừ trường hợp đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học sư phạm; cao đẳng, đại học sư phạm kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn giáo viên dạy lý thuyết:
Ngoài tiêu chuẩn chung quy định trên, còn phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:
+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên và trình độ A về tin học trở lên;
+ Giáo viên dạy môn Pháp luật giao thông đường bộ phải có giấy phép lái xe ô tô;
- Tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành:
+ Giáo viên dạy lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng.
- Xe tập lái
Có đủ xe tập lái các hạng tương ứng với lưu lượng đào tạo ghi trong giấy phép đào tạo lái xe;
- Sân tập lái xe
Thuộc quyền sử dụng của cơ sở đào tạo lái xe. Nếu thuê sân tập lái phải có hợp đồng, thời hạn hợp đồng bằng hoặc dài hơn thời hạn của giấy phép đào tạo lái xe;
- Diện tích tối thiểu của sân tập lái
+ Đào tạo các hạng A1, A2 : 700 m2;
+ Đào tạo các hạng A1, A2, A3, A4 : 1.000 m2;
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
+ Bản sao giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất);
+ Bản sao giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (chỉ bổ sung những nội dung thay đổi so với lần cấp phép gần nhất).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:
+ Trước khi giấy phép đào tạo lái xe hết hạn 15 ngày, cơ sở đào tạo nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì thông báo thời gian kiểm tra.
+ Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra để cấp giấy phép.
* Cách thức thực hiện:
 Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái Sở GTVT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;