CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C.D.Đ.E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN SỞ Y TẾ

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:
 • Cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;
 • Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ , báo cáo Tổ thư ký thẩm định , nếu  đạt , trình giám đốc xét cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Sở Y tế
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề khám bênh, chữa bệnh
  • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn 
  • Văn bản xá nhân thực hành 
  • Sơ yếu lý lịch
  • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề
  • Giấy chứng nhạn cập nhật kiến thức y khoa liên tục
  • 2 ảnh 4 x 6
 • Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
 • 30 ngày kể từ khi hồ sơ đủ điều kiện theo Quy định của Bộ Y tế
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cá nhân                                                               
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Phòng quản lý hành nghề
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
 • Chứng chỉ
Lệ phí:
 • Chứng chỉ hành nghề y tư nhân: 150.000đ
 • (Quyết định số 59/2008/QĐ- BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 44/2005/QĐ- BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y dược).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Đơn xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 • Có bằng cấp phù hợp với hình thức tổ chức và phạm vi chuyên môn hành nghề; 
 • Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y, dược;
 • Có đạo đức nghề nghiệp; 
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật khám bẹnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011,
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT 
HỒ SƠ CẦN NỘP

:

 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp  chứng chỉ hành nghề khám bênh, chữa bệnh
  • Bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn 
  • Văn bản xá nhân thực hành 
  • Sơ yếu lý lịch
  • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề
  • Giấy chứng nhạn cập nhật kiến thức y khoa liên tục
  • 2 ảnh 4 x 6
 • Số lượng hồ sơ 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;
 • Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ , báo cáo Tổ thư ký thẩm định , nếu  đạt , trình giám đốc xét cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.
Cách thức thực hiện:
 • Trực tiếp tại Sở Y tế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

:

 • Luật khám bẹnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23-11-2009.
 • Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27-9-2011,
 • Thông tư 41/2011/TT-BYT