CẤP HỘ CHIẾU, CÔNG VỤ NGOẠI GIAO

Đơn vị: 
Sở Ngoại vụ
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Nội dung chi tiết thủ tục hành chính
Tên thủ tụcThủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm qua đường bưu điện
Lĩnh vựcNgoại giao
Hướng dẫn thực hiện

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 3: Trong vòng  01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ và lệ phí đến Sở Ngoại vụ Thành phố.

- Bước 4: Trong vòng 06 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ tỉnh nhận kết quả từ Sở Ngoại vụ Thành phố gửi qua đường bưu điện.

- Bước 5: Cá nhân hoặc tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- 01 Tờ khai theo mẫu 01/XNC.

- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

- 01 bản chính Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi nước ngoài.

- 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

- Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu theo Mẫu 06/XNC.

- Thư mời hoặc văn bản chấp thuận tiếp đoàn của đối tác nơi đến.

* Thành phần hồ sơ gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới 06 tháng;

- 01 bản chính Quyết định cử đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

- Thư mời hoặc văn bản chấp thuận của đối tác nơi đến.

* Thành phần hồ sơ Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ:

- 01 Tờ khai theo mẫu 02/XNC, có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ ww.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra và ký trực tiếp.

- Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị.

- 01 bản chụp giấy tờ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu là cần thiết (xuất trình bản chính để đối chiếu).

* Thành phần hồ sơ đề nghị cấp công hàm xin thị thực:

- 01 Tờ khai theo mẫu số 01/XNC.

- Hộ chiếu còn giá trị trên 06 tháng kể từ ngày dự kiến xuất cảnh.

- 01 bản chính Quyết định cử đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền.

- 01 bản sao thư mời hoặc văn bản chấp thuận của đối tác nước đến.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ cho mỗi thủ tục.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cán bộ, công chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, UBND TP đi công tác nước ngoài.

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 01/XNC.

- Mẫu số 02/XNC.

- Mẫu số 06 XNC.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc công hàm để xin thị thực

h) Lệ phí:

+ Hộ chiếu cấp mới: 200.000 đ/quyển;

+ Hộ chiếu cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 đ/quyển;

+ Gia hạn hộ chiếu: 100.000 đ/quyển;

+ Bổ sung, sửa đổi nội dung hộ chiếu 50.000 đ/lần;

+ Cấp công hàm xin thị thực nhập cảnh nước đến: 10.000đ/khách/nước;

+ Cấp công hàm xin thị thực quá cảnh nước thứ ba: 5.000đ/khách/nước;

+ Phí gửi hồ sơ qua bưu điện: 275.000 đ/1 bưu gửi (đã bao gồm thuế VAT).                  

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm xin thị phải được điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, do người đề nghị ký trực tiếp và có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự, dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào 1/4 ảnh;

- Nộp Hộ chiếu đã được cấp (nếu có) để làm thủ tục hủy hộ chiếu cũ hoặc gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu. Trường hợp gia hạn hộ chiếu, hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 30 ngày. Trường hợp mất hộ chiếu phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu.

- Đối với trường hợp cấp công hàm xin thị thực: phải nộp bản sao thư mời của phía nước ngoài. Nội dung thư mời đảm bảo các thông tin sau: tên tổ chức, cá nhân ở nước ngoài mời, nội dung, thời gian làm việc,... để làm công hàm xin thị thực.

j) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 do Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh.​

Thành phần hồ sơ
Tờ khai, biểu mẫu
Thủ tục này chưa có file mẫu!

HỒ SƠ CẦN NỘP

- 01 Tờ khai theo mẫu 01/XNC.

- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.

- 01 bản chính Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi nước ngoài.

- 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).

- 01 bản sao Giấy chứng minh nhân dân.

- Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu theo Mẫu 06/XNC.

- Thư mời hoặc văn bản chấp thuận tiếp đoàn của đối tác nơi đến.

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 3: Trong vòng  01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Ngoại vụ gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ và lệ phí đến Sở Ngoại vụ Thành phố.

- Bước 4: Trong vòng 06 ngày làm việc, Sở Ngoại vụ tỉnh nhận kết quả từ Sở Ngoại vụ Thành phố gửi qua đường bưu điện.

- Bước 5: Cá nhân hoặc tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

- Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 do Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;

- Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh.​