Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

*Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) hoặc tìm hiểu trên trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Bảo vệ thực vật (baovethucvathaiphong.vn) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định; nếu hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận viết “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” giao cho người nộp: 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6);

+ Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theoThông tư  số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc.

* Cáchthứcthựchiện: Nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: số 42 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng;

- Qua đường Bưu điện;

- Trực tuyến trên cổng thông tin của Chi cục.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảovệ thực vật;

+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Đối với các trường hợp quảng cáo trên các phương tiện:

- Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương.

- Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

- Phương tiện giao thông.

- Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;

- Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo.

- Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

* Phí thẩm định

- Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Phí thẩm định: 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng).

 * Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (Phụlục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

 - Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảovệ thực vật;

+ Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự);

+ Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

*Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) hoặc tìm hiểu trên trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Bảo vệ thực vật (baovethucvathaiphong.vn) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định; nếu hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận viết “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” giao cho người nộp: 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6);

+ Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theoThông tư  số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc.

* Cáchthứcthựchiện: Nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: số 42 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng;

- Qua đường Bưu điện;

- Trực tuyến trên cổng thông tin của Chi cục.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

 - Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.