CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN

Đơn vị: 
Sở Xây dựng
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC XÂY DỰNG
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

- Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

Khi tiếp nhận hồ sơ, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu).

* Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Xây dựng (Bản photo).

* Hợp đồng thuê đất (có xác nhận của Ban quản lý) và Biên bản bàn giao đất (bản photo) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao y có thị thực).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Ban quản lý nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp: không có.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: 100.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

* Đơn xin cấp giấy phép xây dựng.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định.

* Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố Ban hành Quy định về Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố.

HỒ SƠ CẦN NỘP

+ Hồ sơ pháp lý (01 bộ):

* Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu phụ lục 12 tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD);

* Giấy chứng nhận đầu tư ;

* Hợp đồng thuê đất (bản sao có thị thực) và Biên bản bàn giao đất (bản sao) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có thị thực);

* Giấy Chứng nhận thẩm duyệt PCCC (bản sao) đối với các trường hợp phải thẩm duyệt theo quy định và bộ bản vẽ đính kèm (bản sao);

* Giấy Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường (bản sao) hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (bản sao) đối với các trường hợp phải có theo quy định;

* Đối với Trường hợp mở rộng công trình, Bổ sung Giấy phép xây dựng hoặc các giấy tờ tương đương của giai đoạn gần nhất và Bản vẽ Tổng mặt bằng đính kèm theo Giấy phép (bản sao).

* Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (theo Phụ lục số 9 Thông tư số 10/2012/TT-BXD), kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

* Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định (nếu có).

* Văn bản về kết quả thẩm tra thiết kế của Cơ quan quản lý Nhà nước đối với công trình phải được thẩm tra theo quy định tại Điểm c và e; Khoản 1; Điều 21 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ.

* Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm (nếu có).

+ Bản vẽ thiết kế (02 bộ), mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ pháp lý, 02 bộ bản vẽ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Khi tiếp nhận hồ sơ, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức bổ sung hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định.

* Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006 của UBND thành phố Ban hành Quy định về Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố.