Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) hoặc tìm hiểu trên trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Bảo vệ thực vật (baovethucvathaiphong.vn) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra; nếu hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận viết “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” giao cho người nộp; đồng thời chuyển hồ sơ kèm theo “Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ” về phòng Thanh tra – Pháp chế thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6).

+ Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 03 ngày làm việc.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: số 42 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng;

- Qua đường Bưu điện;

- Trực tuyến trên cổng thông tin của Chi cục.

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);

+ Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);

+ Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và  điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quanthựchiệnthủtụchànhchính

- Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thanh tra – Pháp chế.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

* Phí, lệ phí: Không quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Phụlục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);

+ Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ);

+ Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty);

+ Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và  điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) hoặc tìm hiểu trên trên Cổng thông tin điện tử của Chi cục Bảo vệ thực vật (baovethucvathaiphong.vn) để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm kiểm tra; nếu hồ sơ hợp lệ bộ phận tiếp nhận viết “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” giao cho người nộp; đồng thời chuyển hồ sơ kèm theo “Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ” về phòng Thanh tra – Pháp chế thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 - thứ 6).

+ Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật  (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theoThông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 03 ngày làm việc.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ

- Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hải Phòng (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật). Địa chỉ: số 42 Phan Đăng Lưu – Kiến An – Hải Phòng;

- Qua đường Bưu điện;

- Trực tuyến trên cổng thông tin của Chi cục.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

- Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật;