Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Người có Giấy phép lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép lái xe quốc tế và trả hồ sơ cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định.

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: Không có.

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép lái xe.

* Phí, lệ phí: 135.000 đồng/giấy phép.

* Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ tạm trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe Quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng;

- Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được Sở Giao thông vận tải chụp ảnh trực tiếp và phải xuất trình bản chính GPLX, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.

- Không nhận hồ sơ đổi nếu GPLX quốc gia có biểu hiện tẩy xoá, hư hỏng không còn đủ các thông tin cần thiết hoặc có sự khác biệt về nhận dạng, giấy phép lái xe quốc gia không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp giấy phép lái xe quốc  tế;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012  sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định.

+ Bản sao chụp giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ thường trú (đối với người nước ngoài) còn giá trị sử dụng.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC:

+ Người có Giấy phép lái xe nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lái xe quốc tế tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

- Giải quyết TTHC:

+ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép lái xe quốc tế và trả hồ sơ cấp Giấy phép lái xe quốc tế cho công dân.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp giấy phép lái xe quốc  tế;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012  sửa đổi bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.