Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
Cấp hành chính: 
Quận-Huyện
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Quản lý đô thị.
Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Quản lý đô thịthụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  để giao cho tổ chức, cơ quan.

Cách thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).
3. Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

04 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Lệ phí

Phí sử dụng lề đường:

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu phí

Để trông giữ xe đạp, xe máy, xe ôtô:

 

 

Đường loại 1

Đồng/m2/tháng

17.000

Đường loại 2

Đồng/m2/tháng

14.000

Đường loại 3

Đồng/m2/tháng

10.000

Đường loại 4

Đồng/m2/tháng

7.000

Đường loại 5

Đồng/m2/tháng

3.000

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Căn cứ pháp lý

1. Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
2. Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố ;
3. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố .

 

 

HỒ SƠ CẦN NỘP

Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;
2. Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).
3. Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;
Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho Phòng Quản lý đô thị.
Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Quản lý đô thịthụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  để giao cho tổ chức, cơ quan.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;
2. Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố ;
3. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của UBND thành phố về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố .