Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Đơn vị: 
Sở Du lịch
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC LỮ HÀNH
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến  Sở Du lịch;

- Sở Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.

* Cách thức thực hiện:

Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Do các Sở Du lịch qui định  (hiện chưa có qui định cụ thể):

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

3. Bản sao y hợp lệ giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch về thuyết minh viên du lịch.

4. Bản sao y hợp lệ về văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa; chuyên môn nghiệp vụ; ngoại ngữ (nếu có);

5. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

6. 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Du lịch.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.         

* Phí, lệ phí: 200.000 đồng/giấy (Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;

(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

(3) Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;

(4) Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;

(5) Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Do các Sở Du lịch qui định  (hiện chưa có qui định cụ thể):

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch (theo mẫu)

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác;

3. Bản sao y hợp lệ giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch về thuyết minh viên du lịch.

4. Bản sao y hợp lệ về văn bằng chứng chỉ về trình độ văn hóa; chuyên môn nghiệp vụ; ngoại ngữ (nếu có);

5. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

6. 02 ảnh chân dung 3cm x 4cm chụp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến  Sở Du lịch;

- Sở Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.

* Cách thức thực hiện:

Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.