Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

- Giải quyết TTHC:

+ Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, thu phí, viết Biên lai, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo quy định

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau để xuất trình:

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

+ Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực để xuất trình.

+ Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày thông tư này có hiệu lực).

+ Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

* Phí, lệ phí: Theo các Thông tư:

- Thông tư 144/2013/TT-BTC, ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính.

* Phí, lệ phí: : từ 120.000VNĐ – 560.000VNĐ (Biểu 3a, Biểu 3b…Theo Thông tư 144/2013/TT-BTC)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Áp dụng cho các phương tiện xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tưSố: 16 /2014/TT-BGTVT, ngày 13/05/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; V/v: Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC, ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính’; V/v: quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định ATKT & CL linh kiện, XCG và các loại thiết bị, xe máy chuyên dụng.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau để xuất trình:

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

+ Bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính giấy đăng ký xe đó.

+ Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực để xuất trình.

+ Bản sao chụp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày thông tư này có hiệu lực).

+ Giấy chứng nhận lưu hành của lần kiểm tra trước (đối với trường hợp kiểm tra lưu hành các lần tiếp theo).

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ

- Giải quyết TTHC:

+ Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, thu phí, viết Biên lai, chụp ảnh phương tiện và tiến hành kiểm tra các hạng mục theo quy định

* Cách thức thực hiệnNộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư Số: 16 /2014/TT-BGTVT, ngày 13/05/2014 của Bộ Giao thông Vận tải; V/v: Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC, ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính’; V/v: quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định ATKT & CL linh kiện, XCG và các loại thiết bị, xe máy chuyên dụng.