CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Thú y.
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
 • Tổ chức, cá nhân phải phối hợp với cán bộ của Chi cục Thú y về việc kiểm tra động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.
 • Trong trường hợp động vật đủ điều kiện theo quy định, Chi cục Thú y sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Thú y- Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu (Mẫu số 01)
  2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có)
  3. bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết qủa xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 02 ngày.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thú y.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Lệ phí

 • 20.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Chủ hàng khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra ngoài tỉnh (theo quy định về số lượng động vật phải kiểm dịch và miễn kiểm dịch tại Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phải đăng ký kiểm dịch với Chi cục Thú y và thực hiện kiểm dịch theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 4 của bản Quy định này.
 2. Kiểm tra sau khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch.
  • Theo quy định tại điểm a, b, đ, e, f khoản 4, khoản 6 Điều 4 của bản Quy định này
  • Lấy mẫu xét nghiệm các bệnh trước khi vận chuyển động vật nếu động vật chưa xét nghiệm bệnh theo quy định; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có)
  • Tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác: Bệnh thuộc Danh mục các bệnh phải tiêm phòng khi vận chuyển động vật nếu động vật chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc giấy chứng nhận tiêm phòng không hợp lệ; các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng (nếu có)
 3. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, kiểm dịch viên động vật thực hiện theo quy định tại khoản 5, 6 Điều 4 của bản quy định này.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004
 • NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.
 • QĐ số: 86/2005/QĐ- BNN ngày 26/12/2005 Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.
 • QĐ số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.
 • QĐ số15/2006/QĐ-BNN, ngày 08 tháng 03 năm 2006 Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
 • TT số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phi trong công tác thú y.

HỒ SƠ CẦN NỘP


 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu (Mẫu số 01)
  2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có)
  3. bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết qủa xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Thú y.
 • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
 • Tổ chức, cá nhân phải phối hợp với cán bộ của Chi cục Thú y về việc kiểm tra động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.
 • Trong trường hợp động vật đủ điều kiện theo quy định, Chi cục Thú y sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Thú y- Sở Nông nghiệp và PTNT.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004
 • NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh thú y.
 • QĐ số: 86/2005/QĐ- BNN ngày 26/12/2005 Ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.
 • QĐ số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.
 • QĐ số15/2006/QĐ-BNN, ngày 08 tháng 03 năm 2006 Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y.
 • TT số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phi trong công tác thú y.