Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

 + Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 13b ban hành kèm theo Thông tư này 58/2015; kiểm tra, tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  + Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
 Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái - Sở GTVT Hải Phòng.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 13a ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
+ Giấy phép lái xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu giấy chứng minh nhân dân;
+ Danh sách giáo viên đề nghị cấp giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe.
-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết:
Cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải;

- Cơ quan phối hợp: không có

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
* Phí, lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt;
- Có đủ sức khỏe theo quy định;
- Trình độ văn hoá: Có Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
-Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 13a ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải;
+ Giấy phép lái xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực);
+ 02 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu giấy chứng minh nhân dân;
+ Danh sách giáo viên đề nghị cấp giấy chứng nhận dạy thực hành lái xe.
-Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:
- Nộp hồ sơ TTHC:

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe tại Sở GTVT.
- Giải quyết TTHC:

 + Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, danh sách do cơ sở đào tạo lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 13b ban hành kèm theo Thông tư này 58/2015; kiểm tra, tổ chức tập huấn. Trường hợp cá nhân không đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  + Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận.
* Cách thức thực hiện:
 Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Phòng Quản lý Phương tiện và Người lái - Sở GTVT Hải Phòng.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.