CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI

Đơn vị: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC THỦY SẢN
Cấp hành chính: 
ĐV thuộc Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản :
   • Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a)
   • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu
    • Hợp đồng đóng tàu (bản chính)
    • Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính)
    • Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở NN-PTNT hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
  2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính)
   • Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính)
   • Lý lịch máy tàu
   • Giấy phép sử dụng dài tàu (nếu có)

Thời hạn giải quyết

 • Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi trả kết quả là 07 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Tổ chức và cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục BVNLTS Hải Phòng.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Đăng ký.

Lệ phí

 • 40.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Tờ khai đăng ký tàu cá (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 1. Tàu cá được đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá khi có đủ các điều kiện sau :
  • Phù hợp với chủ trương phát triển tàu cá của ngành thuỷ sản
  • Chủ tàu cá phải cam kết không sử dụng tàu vào các mục đích khác trái pháp luật
  • Không còn mang số đăng ký tàu nào khác
  • Đã hoàn tất việc đăng kiểm
  • Nếu là tàu cá nhập khẩu thì không được quá 8 tuổi đối với tàu vỏ gỗ và 15 tuổi đối với tàu vỏ bằng vật liệu khác
  • Tàu cá thuộc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải có trụ sở thường trú tại Việt Nam và phải được Chính phủ Việt Nam cho phép
 2. Trong cùng một thời gian, mỗi tàu cá chỉ được đăng ký tại một cơ quan Đăng ký tàu cá tại địa phương mà chủ tàu cá đăng ký thường trú hoặc đặt trụ sở và chỉ mang một số đăng ký duy nhất.
 3. Cơ quan Đăng ký tàu cá có trách nhiệm vào sổ đăng ký tàu cá trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho chủ tàu.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Luật thuỷ sản ngày 26/11/2003
 • Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
 • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • Bộ hồ sơ gồm:
  1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản :
   • Tờ khai đăng ký tàu cá (Phụ lục 3a)
   • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu
    • Hợp đồng đóng tàu (bản chính)
    • Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính)
    • Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở NN-PTNT hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
  2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính)
   • Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính)
   • Lý lịch máy tàu
   • Giấy phép sử dụng dài tàu (nếu có)

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận "một cửa" của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng.
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 • Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật thuỷ sản ngày 26/11/2003
 • Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
 • Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.