Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

Đơn vị: 
Sở Giao thông vận tải
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Giải quyết TTHC:

Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định hẹn thời gian đến tiến hành kiểm tra nghiệm thu tại đơn vị các xe cơ giới cải tạo ngoài các nội dung theo quy định

* Cách thức thực hiện:

- Thực hiện theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

Cụ thể :

+ Thành phần nghiệm thu xe cơ giới cải tạo là đăng kiểm viên đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tập huấn nghiệp vụ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định trong công tác cải tạo xe cơ giới và đại diện cơ sở cải tạo xe.

+ Đối với trường hợp cải tạo toàn bộ buồng lái, thân xe, khoang chở khách của xe chở người; cải tạo lắp mới thùng xe của xe tải thành xe tải thùng kín (có hai mặt của vách thùng xe được bọc kín), xe tải bảo ôn, xe tải đông lạnh thì cơ sở cải tạo phải thông báo đến cơ quan nghiệm thu để kiểm tra và nghiệm thu trước phần kết cấu khung xương của thân xe, thùng xe theo thiết kế tại cơ sở cải tạo trước khi hoàn thiện.

+ Nội dung nghiệm thu: Cơ quan nghiệm thu căn cứ nội dung thiết kế cải tạo của xe cơ giới và quy trình chung nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thiết kế đã được thẩm định. Đối với trường hợp miễn thiết kế quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 6 của Thông tư này phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập;

- Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

- Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;

- Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

- Việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phù hợp để kiểm tra các hạng mục, hệ thống, tổng thành liên quan đến nội dung cải tạo.

- Kết quả nghiệm thu được lập thành Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiện. Hồ sơ để nghiệm thu sản phẩm tiếp theo bao gồm:

+ Văn bản của cơ quan thẩm định thiết kế về việc đồng ý cho sử dụng thiết kế đã được thẩm định để thi công cải tạo

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông vận tải

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định.

* Phí, lệ phí: Theo các Thông tư:

- Thông tư 144/2013/TT-BTC, ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính.

* Phí, lệ phí: : từ 120.000VNĐ – 560.000VNĐ (Biểu 3a, Biểu 3b…Theo Thông tư 144/2013/TT-BTC)

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.

* Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Áp dụng cho các phương tiện xe cơ giới đường bộ 

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn số 650/ĐKVN-VAR, ngày 02/03/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Thông tư 144/2013/TT-BTC, ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính.

* Phí, lệ phí: từ 120.000VNĐ – 560.000VNĐ (Biểu 3a, Biểu 3b…Theo Thông tư 144/2013/TT-BTC)

HỒ SƠ CẦN NỘP

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

   Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thiết kế đã được thẩm định. Đối với trường hợp miễn thiết kế quy định tại khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 6 của Thông tư này phải có bản vẽ tổng thể xe cơ giới sau cải tạo do cơ sở cải tạo lập;

- Ảnh tổng thể chụp góc khoảng 45 độ phía trước và phía sau góc đối diện của xe cơ giới sau cải tạo; ảnh chụp chi tiết các hệ thống, tổng thành cải tạo;

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

- Bảng kê các tổng thành, hệ thống thay thế mới theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao có xác nhận của cơ sở cải tạo các tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế và tài liệu xác nhận nguồn gốc của các hệ thống, tổng thành cải tạo;

- Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, xi téc chở hàng nguy hiểm, xi téc chở khí nén, khí hóa lỏng và các thiết bị chuyên dùng theo quy định.

- Việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phù hợp để kiểm tra các hạng mục, hệ thống, tổng thành liên quan đến nội dung cải tạo.

- Kết quả nghiệm thu được lập thành Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Đối với các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, thông số kỹ thuật và do cùng một cơ sở cải tạo thi công thì được sử dụng cùng một thiết kế, việc nghiệm thu do cùng một cơ quan nghiệm thu thực hiện. Hồ sơ để nghiệm thu sản phẩm tiếp theo bao gồm:

+ Văn bản của cơ quan thẩm định thiết kế về việc đồng ý cho sử dụng thiết kế đã được thẩm định để thi công cải tạo 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ TTHC

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Giải quyết TTHC:

Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ; sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định hẹn thời gian đến tiến hành kiểm tra nghiệm thu tại đơn vị các xe cơ giới cải tạo ngoài các nội dung theo quy định

* Cách thức thực hiện:

- Thực hiện theo Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

Cụ thể :

+ Thành phần nghiệm thu xe cơ giới cải tạo là đăng kiểm viên đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tập huấn nghiệp vụ về các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định trong công tác cải tạo xe cơ giới và đại diện cơ sở cải tạo xe.

+ Đối với trường hợp cải tạo toàn bộ buồng lái, thân xe, khoang chở khách của xe chở người; cải tạo lắp mới thùng xe của xe tải thành xe tải thùng kín (có hai mặt của vách thùng xe được bọc kín), xe tải bảo ôn, xe tải đông lạnh thì cơ sở cải tạo phải thông báo đến cơ quan nghiệm thu để kiểm tra và nghiệm thu trước phần kết cấu khung xương của thân xe, thùng xe theo thiết kế tại cơ sở cải tạo trước khi hoàn thiện.

+ Nội dung nghiệm thu: Cơ quan nghiệm thu căn cứ nội dung thiết kế cải tạo của xe cơ giới và quy trình chung nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 13/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn số 650/ĐKVN-VAR, ngày 02/03/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Thông tư 144/2013/TT-BTC, ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính.