CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC CHO CÁ NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DƯỢC

Đơn vị: 
Sở Y tế
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM
Cấp hành chính: 
Sở-Ban-Ngành
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ 

- Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ

- Trình giám đốc cấp chứng chỉ hành nghề.

-  Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược 

+  Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

+  Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

+  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

+  2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

-  Số lượng hồ sơ:

+  01 bộ

Thời hạn giải quyết: 30 ngày

Đối tượng thực hiện TTHC: Tập thể, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC: 

           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

           - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế.

Kết quả thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề

Lệ phí : 500.000,0

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 

- Cấp chứng chỉ hành nghề dược.

- Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp.

Yêu cầu, điều kiện TTHC (nếu có):

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005.                    

- Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghềy; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám , chữa bệnh

 - Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 9/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Dược.

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 /10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

HỒ SƠ CẦN NỘP

:

- Thành phần

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược 

+  Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn;

+  Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định, trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc;

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp;

+  Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng;

+  2 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ.

-  Số lượng hồ sơ:

+  01 bộ

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Tổ chức, cá nhân được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Y tế;

- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đến phòng quản lý hành nghề thụ lý hồ sơ 

- Hội đồng tư vấn thẩm định hồ sơ

- Trình giám đốc cấp chứng chỉ hành nghề.

-  Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Y tế.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005.                    

- Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 8/1/2013 quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghềy; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám , chữa bệnh

 - Thông tư số 02/2007/TT- BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 9/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Dược.

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24 /10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ- CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.