CẤP BẢN SAO GIẤY KHAI SINH

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HỘ TỊCH
THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG

Trình tự thực hiện:

 • Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện;
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, lập phiếu hẹn (nếu không xử lý ngay trong buổi làm việc); chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp thụ lý;
 • Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng hồ sơ

 • Tờ khai sao sổ gốc khai sinh
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ).

Thời hạn giải quyết

 • Trong ngày làm việc (Trường hợp không thực hiện được trong ngày thì thời hạn không quá 3 ngày làm việc)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 • Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện
 • Người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Tư pháp
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 • Bản sao Giấy khai sinh hoặc văn bản trả lời không có tên trong Sổ đăng ký khai sinh

Lệ phí

 • Lệ phí sao sổ gốc Giấy khai sinh: 3.000đ/bản

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 • Sổ đăng ký khai sinh có lưu tại Phòng Tư pháp cấp huyện

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "một cửa" trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 • Quyết định số 620/2008/QĐ-UBND ngày 16/04/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

HỒ SƠ CẦN NỘP

 • Tờ khai sao sổ gốc khai sinh
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

:

 • Công dân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện;
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, vào sổ tiếp nhận, lập phiếu hẹn (nếu không xử lý ngay trong buổi làm việc); chuyển hồ sơ đến Phòng Tư pháp thụ lý;
 • Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp huyện

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
 • Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về Hộ tịch, Lý lịch tư pháp, Công chứng, Chứng thực theo cơ chế "một cửa" trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 • Quyết định số 620/2008/QĐ-UBND ngày 16/04/2008 của UBND thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch.