Trang chủ Tra cứu thủ tục hành chính

VIDEO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Lĩnh vực

ngành quản lý

Tên thủ tục hành chính

Link tải video

1

Công thương

1

Thông báo thực hiện khuyến mại

 

2

Văn hóa và Thể thao

2

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

3

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

4

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

5

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

 

3

Y tế

6

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

7

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

4

Xây dựng

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

9

Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

10

Cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

5

Tư pháp

11

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

6

Tài nguyên và Môi trường

12

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

13

Đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp

14

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

7

Lao động - Thương binh và Xã hội

15

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

16

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

17

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

18

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

19

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

8

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

22

Xóa đăng ký tàu cá

23

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

24

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

25

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

26

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

9

Sở Du lịch

27

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

28

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

29

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10

Sở Thông tin và Truyền thông

30

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Cấp Bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc

12

Sở Khoa học và Công nghệ

32

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

13

Ban quản lý khu kinh tế

33

Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

14

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

35

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

36

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

37

Giãn tiến độ thực hiện dự án

38

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

39

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương

40

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài