Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ của đơn vị: Sở Du lịch
Ngày thángHồ sơ đã nhậnHồ sơ đã trảHồ sơ trả đúng hạn