TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
Đúng hạn
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 12/2017
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 01/2018
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THÁNG 02/2018
ĐÃ TIẾP NHẬN : 0 hồ sơ.
ĐÃ TRẢ : 0 hồ sơ
ĐÚNG HẠN : 0 hồ sơ.
THỐNG KÊ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ QUẬN HUYỆN / SỞ BAN NGÀNH
QUẬN HUYỆN
ĐÚNG HẠN :173819 hồ sơ.
TRỄ HẠN :3759 hồ sơ.
SỞ BAN NGÀNH
ĐÚNG HẠN :94131 hồ sơ.
TRỄ HẠN :449 hồ sơ.

Thống kê chi tiết các Sở/Ban/Ngành

Tên đơn vịsắp xếp giảm dần HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạn Tỷ lệ trả đúng hạn
Sở Công Thương 4300 4048 4043 99,88 %
Sở Du lịch 0 0 0 0,00 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 893 874 874 100,00 %
Sở Giao thông vận tải 21990 21398 21224 99,19 %
Sở Kế hoạch và Đầu Tư 1079 1103 1103 100,00 %
Sở Khoa học và Công nghệ 9153 8244 8242 99,98 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2064 1847 1847 100,00 %
Sở Ngoại vụ 326 318 318 100,00 %
Sở Nội vụ 361 358 358 100,00 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24245 24225 24225 100,00 %
Sở Tài chính 144 141 141 100,00 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 936 905 805 88,95 %
Sở Thông tin và Truyền thông 735 702 653 93,02 %
Sở Tư pháp 6540 5857 5756 98,28 %
Sở Văn hóa - Thể thao 260 223 205 91,93 %
Sở Xây dựng 227 218 218 100,00 %
Sở Y tế 24136 24119 24119 100,00 %

Thống kê chi tiết các Quận/Huyện

Tên đơn vịsắp xếp giảm dần HS đã nhận HS đã trả HS trả đúng hạn Tỷ lệ trả đúng hạn
Huyện An Dương 6306 5815 5691 97,87 %
Huyện An Lão 2072 1383 1318 95,30 %
Huyện Bạch Long Vỹ 0 0 0 0,00 %
Huyện Cát Hải 2406 2007 1710 85,20 %
Huyện Kiến Thụy 6164 6164 6164 100,00 %
Huyện Thủy Nguyên 14075 14092 14084 99,94 %
Huyện Tiên Lãng 13949 13300 13252 99,64 %
Huyện Vĩnh Bảo 7465 6234 5731 91,93 %
Quận Dương Kinh 6419 5770 5190 89,95 %
Quận Hải An 10165 8927 8904 99,74 %
Quận Hồng Bàng 38063 37511 37396 99,69 %
Quận Kiến An 6873 6354 6180 97,26 %
Quận Lê Chân 38595 36922 36681 99,35 %
Quận Ngô Quyền 34125 31001 30947 99,83 %
Quận Đồ Sơn 2479 2098 571 27,22 %