Sở Văn hóa - Thể thao

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:09:02:09 - 23/01/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 2
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
17 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
21 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
22 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
24 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
25 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
26 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
27 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
28 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
29 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
30 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
31 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
32 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
33 Di sản văn hóa - Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
34 Di sản văn hóa - Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
35 Di sản văn hóa - Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
36 Di sản văn hóa - Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
37 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
38 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
39 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
40 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
41 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
42 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
43 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
44 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
45 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
46 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
47 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
48 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
49 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
50 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2