Sở Văn hóa - Thể thao

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
6hồ sơ
HOÀN THÀNH
5hồ sơ
ĐÚNG HẠN
5hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:11:12:16 - 19/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 3
2 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 3
3 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
4 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
5 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 2
6 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
7 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
8 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
9 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”n LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
10 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
11 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
12 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA - VĂN HÓA CƠ SỞ 2
13 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình: LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
16 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
17 Thủ tục cấp giấy ghứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
18 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
19 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
20 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
21 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
22 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
23 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
24 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
25 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
26 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
27 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
28 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
29 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
30 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
31 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
32 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
33 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên LĨNH VỰC THƯ VIỆN 2
34 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
35 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
36 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
38 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
39 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
40 Di sản văn hóa - Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
41 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
42 Di sản văn hóa - Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
43 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
44 Di sản văn hóa - Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
45 Di sản văn hóa - Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
46 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
47 Di sản văn hóa - Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
48 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
49 Điện ảnh - Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
50 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2