Sở Giao thông vận tải

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:08:59:33 - 23/01/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 3
2 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
3 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
6 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
7 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
8 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ xe công vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
9 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
10 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
11 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
12 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
13 Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
15 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
16 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
17 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
18 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
19 Cấp lại Giấy phép lái xe - Đối với người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
20 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
21 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
22 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
23 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
24 Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
25 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
26 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
27 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
28 Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
29 Cấp mới Giấy phép lái xe LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
30 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2, A3 và A4 LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
31 Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
32 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
33 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
34 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
35 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
36 Cấp phù hiệu xe nội bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
37 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
38 Cấp phù hiệu xe trung chuyển LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
39 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
40 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
41 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
42 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
43 Chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (chuyển đi) LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
44 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
45 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
46 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
47 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
48 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
49 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
50 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2