Sở Giao thông vận tải

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
1hồ sơ
HOÀN THÀNH
1hồ sơ
ĐÚNG HẠN
1hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:11:10 - 19/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 3
2 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
3 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
4 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
5 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
6 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
7 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
8 Phê duyệt phương án thăm dò, phương án trục vớt tài sản chìm đắm LĨNH VỰC HÀNG HẢI 2
9 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
10 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
11 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
12 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
13 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
14 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 2
15 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
16 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
17 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
18 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
19 Cấp phù hiệu xe nội bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
20 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
21 Cấp phù hiệu xe trung chuyển LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
22 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
23 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
24 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
25 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
26 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
27 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
28 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
29 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
30 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
31 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
32 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
33 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
34 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
35 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
36 Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
37 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
38 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
39 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
40 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ xe công vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
41 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
42 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
43 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
44 Thủ tục Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
45 Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
46 Cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
47 Chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (chuyển đi) LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
49 Thủ tục đăng ký sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cùng một Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
50 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2