Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

Đơn vị: 
Thủ tục cấp Quận/Huyện
Lĩnh vực: 
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường

CÂP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN TRONG HỒ SƠ
Chú ý : Trường có dấu (*) không được bỏ trắng. Các thông tin này sẽ dùng để thông báo và trả hồ sơ vì vậy đề nghị nhập thông tin chính xác.
Họ và tên :
(*)
Số CMND :
(*)
Email :
(*)
Số điện thoại :
(*)
Địa chỉ thường trú :
(*)
Chọn đơn vị thực hiện thủ tục:
THÔNG TIN BIỂU MẪU CỦA HỒ SƠ

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi:

 

         Tôi tên là: Điện thoại số:.

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):

Thường trú tại:

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số: đường: quận:

Sử dụng vào mục đích:

Với diện tích sử dụng: m2­ (dài: mét, rộng: mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là: tháng.

Từ ngày tháng năm đến hết ngày tháng năm

Tài liệu kèm theo Số lượng Đính kèm Biểu mẫu
Tập tin file đính kèm Không giới hạn

MÃ KIỂM TRA :
(*)