Sở Xây dựng

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:16:33:07 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
2 Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
3 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
4 Phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
5 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
6 Phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 2
7 Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư 3
8 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 3
9 CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN 3
10 Cấp phép chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình 3
11 Cấp phép quy hoạch xây dựng 3
12 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
13 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bđs LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
14 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
15 Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND thành phố quyết định LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2
16 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 2
17 Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 2
18 Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND thành phố LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 2
19 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
20 Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, thành phố. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
21 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; trên các tuyến, trục đường phố chính; thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
22 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào SD đối với các CT trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở XD, trừ các CT thuộc thẩm quyền KT của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình XD, CQ chuyên môn về XD trực thuộc Bộ Xây dựng LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
23 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
24 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá XD LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
25 Thủ tục cấp/ cấp lại cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động XD trong các lĩnh vực: Khảo sát XD; Thiết kế quy hoạch XD; Thiết kế XD công trình LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
26 Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung ND chứng chỉ năng lực hoạt động XD hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát XD; tổ chức lập quy hoạch XD; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế XD; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư XD. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
27 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
28 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
29 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
30 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
31 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
32 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
33 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhâ LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
34 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
35 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép đối với công trình cấp I, II; tôn giáo, di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
36 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 2
37 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
38 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở (theo quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
39 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
40 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
41 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
42 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
43 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
44 Thủ tục gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2
45 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ 2