Sở Văn hóa - Thể thao

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
6hồ sơ
HOÀN THÀNH
5hồ sơ
ĐÚNG HẠN
5hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:07:14:37 - 22/11/2017)
Tháng 10
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 11
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 12
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
52 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
53 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
54 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
55 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
56 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
57 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
58 Nghệ thuật biểu diễn - Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
59 Văn hoá cơ sở - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
60 Văn hoá cơ sở - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
61 Văn hoá cơ sở - Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
62 Văn hoá cơ sở - Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
63 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
64 Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
65 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
66 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
67 Nhập khẩu văn hóa phẩm vì mục đích kinh doanh - Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu LĨNH VỰC VĂN HÓA 2
68 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
69 Gia đình - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
70 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
71 Gia đình - Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
72 Gia đình - Thủ tục cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
73 Gia đình LĨNH VỰC VĂN HÓA - GIA ĐÌNH 2
74 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ - Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ LĨNH VỰC VĂN HÓA - QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ, SÚN SĂN, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ 2
75 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
76 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
77 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
78 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
79 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
80 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
81 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
82 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
83 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
84 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
85 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
86 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
87 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
88 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
89 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
90 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
91 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
92 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
93 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
94 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
95 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
96 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2
97 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH 2