Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
5hồ sơ
HOÀN THÀNH
5hồ sơ
ĐÚNG HẠN
5hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:06:56:23 - 19/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận5hồ sơ
Hoàn thành5hồ sơ
Đúng hạn5hồ sơ
100%đúng hạn
100% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
1 Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống thành phố Hải Phòng LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2
2 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
7 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
8 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 3
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
10 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo là băng - rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
11 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
12 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 3
13 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
14 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
15 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
16 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
17 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
18 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
19 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
20 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 3
21 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
22 Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
23 Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống vật nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2
24 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
25 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
26 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
27 Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
28 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
29 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
30 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
31 Chứng nhận thủy sản khai thác LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
32 Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
33 Kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
34 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
35 Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
36 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
37 Đăng kiểm bè cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
38 Đăng Kiểm tàu cá trong quá trình hoạt động LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
39 Đăng Kiểm tàu cá trong đóng mới, sửa chữa, cải hoán LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
40 Đăng ký bè cá LĨNH VỰC THỦY SẢN 3
41 Đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
42 Đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
43 Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ danh bạ thuyền viên LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
44 Đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản LĨNH VỰC THỦY SẢN 2
45 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 2
46 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 3
47 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 2
48 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 2
49 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 2
50 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận) LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 2