Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
100% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
7hồ sơ
HOÀN THÀNH
4hồ sơ
ĐÚNG HẠN
4hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:10:35:27 - 23/09/2017)
Tháng 7
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 8
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 9
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ học nghề LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
52 Thủ tục Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
53 Thủ tục Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
54 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
55 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
56 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
57 Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
58 Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
59 Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
60 Thủ tục Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
61 Thủ tục Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
62 Thủ tục Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài LĨNH VỰC VIỆC LÀM 2
63 Thủ tục Đăng ký hợp đồng cá nhân LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 2
64 Thủ tục Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC 2
65 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
66 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
67 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
68 Thủ tục Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
69 Thủ tục Giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
70 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
71 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
72 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
73 Thủ tục Giám định vết thương còn sót LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
74 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
75 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
76 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
77 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
78 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
79 Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
80 Thủ tục Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
81 Thủ tục Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
82 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
83 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
84 Thủ tục Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
85 Thủ tục Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
86 Thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
87 Thủ tục Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
88 Thủ tục Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
89 Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
90 Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
91 Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
92 Thủ tục Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
93 Thủ tục Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
94 Thủ tục Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
95 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 2
96 Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
97 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 2
98 Thủ tục Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
99 Thủ tục Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2
100 Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG ,CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 2