Sở Giao thông vận tải

Thống kê xử lý hồ sơ của đơn vị

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
0% Đúng hạn
Đúng hạn
TIẾP NHẬN
0hồ sơ
HOÀN THÀNH
0hồ sơ
ĐÚNG HẠN
0hồ sơ
(Dữ liệu được cập nhật vào lúc:23:03:18 - 22/02/2018)
Tháng 1
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 2
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete
Tháng 3
Tiếp nhận0hồ sơ
Hoàn thành0hồ sơ
Đúng hạn0hồ sơ
0%đúng hạn
0% Complete

Danh sách dịch vụ công của đơn vị

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Mức độ Thời hạn (ngày)
51 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
52 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia – Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
53 Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
54 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
55 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
56 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
57 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
58 Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
59 Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
60 Thủ tục Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
61 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
62 Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
63 Thủ tục cấp lại giấy phép xe tập lái LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
64 Thủ tục cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
65 Thủ tục xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
66 Thủ tục đăng ký sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cùng một Sở GTVT quản lý LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
67 Thủ tục đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
68 Thủ tục đổi, cấp lại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
69 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
70 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
71 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
72 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
73 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
74 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
75 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 2
76 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
77 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
78 Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
79 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
80 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
81 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
82 Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký phương tiện LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
83 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
84 Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản (ATCB) LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
85 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
86 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
87 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
88 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
89 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
90 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
91 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
92 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
93 Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
94 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
95 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
96 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
97 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
98 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
99 Công bố lại cảng thủy nội địa LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2
100 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 2