Danh sách dịch vụ công

STT Tên dịch vụ Lĩnh vực Đơn vị Mức độ Biểu mẫu
201 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
202 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
203 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
204 Thủ tục cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
205 Thủ tục cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
206 ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA SỞ Y TẾ DO MẤT, BỊ HƯ HỎNG, BỊ THU HỒI TẠM THỜI DO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN, KHI THAY ĐỔI, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM, NGƯỜI PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH Sở Y tế 3 Tải biểu mẫu
207 Cấp phép xuất bản bản tin (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3 Tải biểu mẫu
208 Cho phép họp báo (nước ngoài) LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
209 Cho phép họp báo (trong nước) LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3
210 CHO PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ Ở TRONG NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN BẢO CHÍ LĨNH VỰC BÁO CHÍ Sở Thông tin và Truyền thông 3
211 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
212 Phát hành thông cáo báo chí LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
213 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài LĨNH VỰC BÁO CHÍ UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
214 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
215 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
216 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
217 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
218 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
219 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
220 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
221 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
222 Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo là băng - rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
223 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
224 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3
225 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
226 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
227 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
228 Cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đối với giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và vật tư chuyên dùng trong chăn nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
229 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
230 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
231 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y UBND thành phố Hải Phòng 2 Tải biểu mẫu
232 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
233 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
234 Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
235 Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá giống vật nuôi LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
236 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
237 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
238 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
239 Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
240 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
241 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
242 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
243 Chứng nhận thủy sản khai thác LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
244 Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
245 Kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản/cơ sở nuôi trồng thủy sản thâm canh, bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
246 Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2 Tải biểu mẫu
247 Tiếp nhận công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
248 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 Tải biểu mẫu
249 Đăng kiểm bè cá LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
250 Đăng Kiểm tàu cá trong quá trình hoạt động LĨNH VỰC THỦY SẢN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2